Bộ Trà Daisy Trắng 0.65L

Bộ trà 0,65L Daisy trắng gồm: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót tách 12,5cm
401.500 ₫

Bộ trà 0,65L Daisy trắng gồm:

1 Bình trà 0,65L

6 Tách trà 0,10L

6 Đĩa lót tách 12,5cm